Πρότυπο «Υπεύθυνο Πούπουλο»

Είμαστε περήφανοι που είμαστε πιστοποιημένοι από το Πρότυπο «Υπεύθυνο Πούπουλο» (Responsible Down Standard), ένα παγκόσμιο πρότυπο που αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές στην κτηνοτροφία. Όλο το πούπουλο που χρησιμοποιείται στα προϊόντα GANT τηρεί το εν λόγω πρότυπο.

Διαθέτουμε πιστοποιήσεις από το Πρότυπο «Υπεύθυνο Πούπουλο» (Responsible Down Standard), ένα ανεξάρτητο παγκόσμιο πρότυπο που αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές κτηνοτροφίας για προϊόντα με πούπουλο. Όλο το πούπουλο που χρησιμοποιείται στα προϊόντα GANT τηρεί αυτό το πρότυπο, το οποίο εξασφαλίζει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση πούπουλων και φτερών από ζωντανά πουλιά (αποπτέρωση ή συλλογή μετά την αλλαγή πτερώματος), καθώς και η εξαναγκασμένη πάχυνση, όπως επίσης και ότι υπάρχει ένας ολιστικός σεβασμός για την καλή μεταχείριση των πουλιών από την εκκόλαψη μέχρι τη σφαγή.
    You have successfully subscribed!
    This email has been registered