Εγγραφείτε στο GANT Club για μοναδικές προσφορές. Δωρεάν μεταφορικά με αγορές άνω των 39€.

Παράπονα & διαφθορά


Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον περιορισμό της διαφθοράς στο πλαίσιο τόσο της δικής μας επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας μας, έχουμε ενσωματώσει μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς στον Κώδικα Δεοντολογίας και στην Πολιτική Δωροδοκιών μας.

Η Πολιτική και Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία. Αν κάποιος θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου confidential@gant.com. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή παραβίασης του εσωτερικού Κώδικα Δεοντολογίας μας, πρέπει να εφαρμόζεται η δέουσα προσοχή για τον περιορισμό των κινδύνων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης. Αν χρειάζεται, απευθυνόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς. Η πολιτική της GANT είναι να συμμορφώνεται με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας, ενώ όλοι οι υπάλληλοί της αναμένεται να συνεργάζονται τηρώντας το σύνολο των ισχύοντων νόμων, κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών.


Πότε υποβάλλουμε καταγγελία

Η Εταιρεία αναμένει από όλους τους εργαζομένους να κοινοποιούν πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα, όταν αφορούν τα εξής:
  • Ποινικό αδίκημα
  • Αδυναμία συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση
  • Κακοδικία
  • Κίνδυνο για τη ζωή και ασφάλεια ενός ατόμου
  • Καταστροφή του περιβάλλοντος
  • Εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών που αφορούν τα παραπάνω

Διαδικασία υποβολής καταγγελίας

Η GANT δεσμεύεται για τη διατήρηση μιας ανοικτής νοοτροπίας με τα υψηλότερα πρότυπα εντιμότητας και λογοδοσίας. Αν ένας εργαζόμενος ή κάποιος στενός συνεργάτης της GANT θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου confidential@gant.com για να απευθυνθεί στο Διεθνές Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της HR, το οποίο θα ξεκινήσει σχετική έρευνα και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και επίλυση του περιστατικού το οποίο αφορά η καταγγελία. Απευθυνόμενο σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το άτομο μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενώ η ταυτότητά του δεν θα αποκαλυφθεί αν το επιθυμεί και το αναφέρει στο μήνυμά του.    You have successfully subscribed!
    This email has been registered