Ανακυκλωμένος πολυεστέρας

Παρότι η πλειοψηφία των υλικών που χρησιμοποιούμε προέρχεται από φυτικές ίνες, χρησιμοποιούμε και συνθετικές ίνες, όπως ανακυκλωμένο πολυεστέρα, αν κρίνεται σκόπιμο από στρατηγική άποψη.


Στην GANT, το 89% των υλικών μας αποτελείται από φυσικές ίνες και το υπόλοιπο από συνθετικές ίνες. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερες φυσικές ίνες, αλλά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε συνθετικές ίνες με στρατηγικό τρόπο, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο από στρατηγική άποψη. Όταν χρησιμοποιούμε συνθετικές ίνες, ο στόχος μας είναι να ανακυκλωθούν όποτε αυτό είναι δυνατό. Ένα παράδειγμα περίπτωσης όπου χρησιμοποιούμε κυρίως ανακυκλωμένο πολυεστέρα είναι στις επενδύσεις outerwear. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Συλλογή Ocean Prep που περιέχει συνθετικές ίνες που έχουν υποβληθεί σε δημιουργική ανακύκλωση (upcycling).
    You have successfully subscribed!
    This email has been registered